TÖÖKOGEMUS

Ettevõttel on 15 aastat töökogemust ehitusvaldkonnas, peamiselt ehitame Eestis ja Soomes, ka Rootsis ehitades oleme saanud arvestatava töökogemuse. 

Ehitame hooneid ja rajatisi, meie käe all on valminud mitmed sadamad Soomes ja Rootsis. Hetkel on käsil ajaloolise hoone renoveerimistööd Rakveres Pikal tänaval.

KINNISVARAARENDUS

Olulisele kohale on tõusnud kinnisvaraarendus, pakume ka ehituse täislahendust, näitena võib tuua 2018 Rakvere vallas valminud seitsmest paarismajast koosnev Nurmiku elurajoon

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Ja leiame Teie küsimustele lahendused

KÜLASTAGE

Ridaküla tee 27
44408 Lepna alevik
Rakvere vald
Lääne-Virumaa

HELISTAGE

+372 685 2448
+372 508 2693

KIRJUTAGE

arcticon@gmail.com

Toetuse saaja: ArctiCon OÜ
Projekti nimi: Käärtõstuki ostmine

Projekti otseseks eesmärgiks on soetada ArctiCon OÜ-le teenuse osutamiseks vajalik käärtõstuk, võtta see ettevõttes materiaalse põhivarana arvele ja igapäevases tegevuses kasutusele. Investeeringu tulemusena ostetavat iseliikuvat käärtõstukit kasutatakse objektidel erinevateks paigaldustöödeks.

Kasutatud käärtõstuki kasutusiga on vähemalt 5 aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.